Září 2006

VyTuNěNí bLoGu

28. září 2006 v 21:44 | Shrek |  Povídání jen tak
dneska jsem si trochu vyhrál s blogem trochu jsem ho vytunil tak snad se mi to bude líbit. mějte se fanfárově a zas někdy naviděnou shrekouš

Smutek se projevil v taneční rej

27. září 2006 v 23:14 | Shrek |  Povídání jen tak
Dneska ráno jsem měl v úmyslu prodat svoje auto.Včera odpoledne jsem ho vyčistil a umyl takže se leskne. A dneska dopoledne jsem zajel do třech autobazarů.Když mě řekli cenu docela mě to rozhodilo. A nevěděl jsem co s tím vrátil jsem se do firmu a začal jsem počítat.


Slovem z tvých úst

26. září 2006 v 20:42 | Shrek |  Povídání jen tak
ahoj tak je úterý dneska byl krásný den Bůh nám žehná je tu babí léto co.
dneska jsem přišel z práce sedl jsem si na pohovku a zjistil jsem že jsem úplně prázdný že potřebuji zas doplnit baterky.

Filmový večery v září

24. září 2006 v 23:59 | Shrek |  Koncerty, akce
ahoj zvu vá na filmový večerSobota - den relaxu

24. září 2006 v 0:17 | Shrek |  Výlety a výpravy
Dneska jsem jel s přítelem na výlet do Poštejna a bylo to moc dobrý.Modlili jsme se a říkali jsme si různé věci a otevřel jsem před ním svůj život co jsem před lety prožíval, ale nedokázal jsem mu to říct, protože jsem ho měl rád a nechtěl jsem mu ublížit. Povídal jsem jak mě bůh vytáhl z bahna a ze že jsem chtěl se zabít a že mě Ježíš vytáhl ze smrti a vrátil jsem se do života že jsem mu moc vděčný. Modlili jsme se za naše kamarády a za církev a bylo to moc dobrý.

Žalm 4/8-9

22. září 2006 v 8:13 | Shrek |  Verš z Bible
Žalm 4/8
Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Dneska ráno jsem si otevřel Bibli a četl jsem tyto dva verše a úplně mě dostaly a zjistil jsem jednu věc. Že už nepotřebuji do svého života vinobraní a chodit do hospody a ožírat se a druhý den aby my bylo blbě. Že si už nic nemusím dokazovat.ani to nepotřebuji do svého života. Zjistil jsme jednu věc.Pro mě je lepší trávit s Bohem a boží přítomnosti že je to lepší než cokoliv nabízí tento svět. Ale je to hodně. Ale když jdu před Hospodina tak před ním jdu úplně a vím že jsem hříšník a že si nezasloužím jeho lásku. Ale skrze jeho milost můžu přijít až k němu a vím že mě nikdy neodmítne a nevyžene, ale naopak přivine A vím že mě bere takového jaký sem a vím že on mě dá cokoliv co požádá mě srdce.Hledejte Boha a hledejte ho z celého srdce a celý své duše a dá se vám poznat uvidíš. A úplně ti překope tvůj život . Myslím si že to stojí ho hledat. Jo bude to něco stát čas tvůj čas, ale říkám že fakt to stojí za to.Měl bys číst Bibli a ona se ti bude otvírat do tvého života a bude k tobě mluvit a ty se postavíš na jeho slovo a řekneš věřím tomu slovu.A když se na to postavíš a budeš věřit tak se ti to stane fakt stačí jenom věřit nic víc nic míň . Stačí věřit a jít .

Deuteronomium 28/11-13

21. září 2006 v 9:00 | Shrek |  Verš z Bible
Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. (Deuteronomium 28:11-13 )
Tomuhle se nedá říci nic víc než amen. Pokud budu hledat Boha tak se mi bude dařit říká písmo a tomu se nedá víc říci než ano pane chci to a chci a by to prostoupilo celou církev i mne .