Srpen 2007

Chvalte Hospodina celým srdcem

26. srpna 2007 v 8:46 | Shrek |  Povídání jen tak
Žalmy 145/4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. V tomto verši se píše že všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem . Když ráno vstávám a otevřu okno tak slyším jak ptáci chválí Hospodina a vzpomenu si na toto slovo. Ve verši IZ 38/19a Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes. Ve verši se píše že jenom živý člověk ti může vzdávat chválu a vyvyšovat tě .Žalmy 145/6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.Chci jenom říci až budete v práci či ve škole chvalte Boha za to co pro vás udělal a chvalte ho zpěvem tancem, vložte do toho svoje srdce . Vzpomenu si na Davida který tancoval před Boží schránou a bylo mu úplně jedno co si o něj lidi myslí, on věřil Hospodinu že se o něj postará . 2 Samuelova 6/14 David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. Běžte chválit Boha i když nemáš hudební sluch nevadí běž ho chválit on za to stojí běž malá inspirace….

Svatební cesta

23. srpna 2007 v 7:55 | Shrek |  Povídání jen tak
Jak to vlastně začalo chtěli jsme jet s Blankou spolu někam na svatební cestu nevěděli jsme kam, ale chtěli jsme být spolu. Navrhoval jsem moře Španělsko nebo Bulharsko a nakonec dopadlo Slovensko objednal jsem zájezd pro dvě osoby. Přemýšleli jsme jak si zaplatíme naši cestu , ale Bůh se postaral o peníze sláva Jemu za to. Blanka dostala od firmy, kde pracuje svatební dar v podobě zaplacení svatební cesty.

Jsem Tu ( James Froman )

19. srpna 2007 v 21:42 | Shrek |  Povídání jen tak
Potřebuješ mne ? Jsem tu. Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očích.Ty mne neslyšíš, ale mluvím tvým hlasem.Ty mne nepociťuješ, ale já jsem silou tvých rukou.Jsem neustále v činnosti, i když nechápeš mé cesty.

Downhere - Blessed Be Your Name

1. srpna 2007 v 19:03 | Shrek |  Video
přemyšlel jsem jakou píseň dát a oslovila mě tato chvála v češtině to znamená
Ať požehnán je Bůh