Prosinec 2007

Poslední den? Vytržení?

24. prosince 2007 v 10:08 | Shrek&Fiona |  Povídání jen tak
Už před tisíci lety se v Bibli psalo co se bude dít až přijde Ježíš po druhé. Proroci, kteří jsou už staletí mrtví mají ožít. A křesťané mají být vzati k Bohu (vytrženi).Zůstanou tu jen nevěřící lidé a 144 000 židů, kteří budou šířit evangelium i v těch nejtemnějších chvílích. Přijde antikrist v podobě šelmy, zatroubí polnice a hněv Boží bude prolit po celé zemi. A to bude ta hodina Boží: nadchází hodina, hodina temna, hodina Boží milosti, hodina navracející Ježíše Krista…..

Vaše ztišní s Bohem

21. prosince 2007 v 12:00 | Shrek |  Povídání jen tak
Vaše ztišeni s Bohem
"Bože, ty jsi můj Bůh, tebe toužebně hledám." Žolm 63:1
Jakmile jste zvítězili nad přikrývkou a nad pocity, budete muset vybojovat bitvu s myslí. Vaše mysl se bude během vašeho ztišení chtít rozběhnout na všechny světové strany. Ďábel se o to postará. Zjistíte, že vás rozptylují různé zvuky, únava, neshody s ostatními, práce a další věci, na které prostě nemůžete zapomenout. Dám vám pár užitečných rad:

Vaše ztišeni před Bohem (3)

20. prosince 2007 v 12:00 | Shrek |  Povídání jen tak
Vaše ztišeni před Bohem (3)
"Bože, ty jsi můj Bůh, tebe toužebně hledám." Žalm 63:7
Příštích pár dnů se budeme zabývat některými překážkami ve ztišení.

Vaše ztišeni před Bohem (2)

19. prosince 2007 v 16:11 | Shrek |  Povídání jen tak
"Bože, ty jsi můj Bůh, tebe toužebně hledám."Žalm 63:7
Stephen Olford řekl: "Předtím, než ráno uslyším kohokoliv jiného, chci slyšet Boží hlas. AJeho hlas je ten poslední, který slyším, než jdu spát." David a Daniel se setkávali s Bohem tři­krát denně (viz. Žalm 55:17; Daniel 6:10). Dodržujte čas, který si stanovíte. Napište si to do diáře, stanovte si schůzku s Bohem, jako byste to udělali s kýmkoliv jiným. A dodržujte ji. Nenechte Ho
čekal. Lidé se často ptají: "Kolik času bych měl strávit s Pánem?"Tady je několik rad: 1) Nezačínejte s plánem na dvouhodinové ztišení. Ztratíte odvahu. Spíše vám zůstanou vzpomínky na neúspěch, než na úspěch. V tomto vztahu musíte růst, jako ve všech ostatních. Začněte s několika minutami a na nich dále budujte.
2) Nesledujte pořád čas. To pokazí vaše chvíle ztišení se s Pánem rychleji, než cokoliv ji­ného. Stanovte si, co můžete ve zvoleném čase z Božího Slova a na modlitbě probrat. Potom se toho držte. Někdy to může trvat déle, než jste si stanovili, jindy méně. Ale přestaňte sledovat hodinky.
3) Zaměřte se na kvalitu, ne na množství. Záleží na tom, co děláte během svého ztišení - aťto trvá 15 minut nebo dvě hodiny.
4) Vyhraďte si specifické místo. "Druhého rána Abraham vstal a vrátil se na místo, kde stál před Bohem" (Genesis 19:27). Vaše místo by mělo být místo, a) kde se můžete modlit nahlas beze studu; b) kde se cítíte pohodlně. (Neměla by to ale být postel; ta je až příliš pohodlná!) Jak půjde čas, toto místo pro vás bude znamenat víc a víc kvůli nádherným chvílím, které jste tam prožili s Bohem.
převzato z slova na každý den

Vaše ztišeni před Bohem (1)

17. prosince 2007 v 17:17 | Shrek + Fiona |  Povídání jen tak
"Bože, ty jsi můj Bůh, tebe toužebně hledám." Žalm 63/7
Když se setkáváte s Bohem, měli byste mít postoj:
a) očekávání. Očekávejte, že během vašeho společného času něco přijmete i dáte. Ať se
jedná o důvěrné chvíle. Je nemožné mít láskyplný vztah v davu nebo na veřejnosti; intimita vy­žaduje, abyste byli o samotě s tím, koho milujete. Bible mluví o Ježíši jako ženichovi a nás jako o nevěstě. Zamyslete se nad tím, jaké očekávání a nadšení ti dva v takových chvílích prožívají.
b) úcty. Nespěchejte do Boží přítomnosti. Připravte své srdce ztišením se před Ním. Nechte ze své mysli odejít všechny myšlenky na svět. Nezapomínejte, s kým se setkáváte - s Bohem! "Ty jsi hoden...přijmout slávu a čest" (Zjevení 4:11).
3) připravenosti. Jděte spát brzy, abyste byli ve formě na setkání s Bohem. On si zaslouží vaši plnou pozornost. Dejte Bohu to nejlepší z vašeho dne - když jste svěží. Následujte Ježíšův příklad: "Velice časně ráno...Ježíš...odešel na pusté místo a tam se modlil" (Marek 1 :35). Hud­son Taylor řekl: "Neladíte nástroje až po koncertě...ale předtím, než začne."
4) ochoty. Tento postoj je zásadní. Nesetkáváte se s Bohem, abyste se rozhodovali, co bu­dete, nebo nebudete dělat, ale se záměrem udělat cokoliv, co Bůh chce. Ježíš řekl: "Bude-Ii ně­kdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-Ii mé učení z Boha..." (Jan 7:17). Když přicházíte za Bohem, přijďte již rozhodnutí činit Jeho vůli, ať se děje cokoliv!

Boží milost

3. prosince 2007 v 19:53 | Shrek |  Povídání jen tak
Tak jsme zase měli víkend sami pro sebe, protože kluci jeli k tátovi.
Bohužel Blance nebylo nejlépe, protože chytla bacila od Lukáše a místo, aby se to zlepšilo, tak se to o víkendu a hlavně v neděli zhoršilo. Ale i tak jsme si víkend užili. V neděli jsme měli dobrý čas s Pánem a chystali jsme se do Hradce na oběd k rodičům a potom do církve. Bohužel jsme museli vyzvedávat kluky v Pardubicích už po páté hodině, takže jsme věděli, že naše návštěva církve bude jenom chvilková a mrzelo nás to o to víc, že byla Večeře Páně. Ale Bůh je víc než milostivý, takže zařídil, abychom jí stihli. Vždycky se koná až na konci shromáždění, ale tentokrát se konala hned při prvních chválách. Jsme vděčni za služebníky v církvi, kteří se nechávají používat Pánem a mají stále otevřené srdce.