Červenec 2008

Kontakt

24. července 2008 v 10:23 | Shrek + Fiona

Kontakt na mne:


Skype : ShrekJFX77777, Skype: Fiona - ShrekJFX77777

Ježíš přijde brzy

22. července 2008 v 1:00 | Shrek |  Povídání jen tak
V neděli jsme se vraceli s Blankou od Zajíců a viděli jsme překrásné mraky něco takového jsem ještě neviděl. Přemýšleli jsme se s Blankou o tom jak bude konec světa jak to bude . Byli překrásné mraky . Můžete se kouknou zde …. Nevím jak to bude na konci věků až přijde Ježíš .

Jak jsem prožila sborovou dovolenou

21. července 2008 v 13:59 | Fiona
Sborová dovolená se tento rok konala na krásném místě v Krkonoších. Pro mě to byla druhá sborovka s KS a tento rok trošku smutná, protože se Petr nemohl dovolené zúčastnit kvůli pracovnímu víkendu. V pátek jsme dorazili kolem páté hodiny. Ubytování tentokrát bylo opravdu moc pěkné v penzionu Horský domov a nejvíc jsme s mojí sestrou, která jela s námi, ocenili teplé přikrývky (peřiny), protože přece jenom tam bylo chladněji než v nížině.

Hillsong Live - Healer

18. července 2008 v 15:35 | Shrek + Fiona |  Video
Když jsme včera s Blankou Hledali na internetu Cd které si koupíme našel jsem chválu od Hillsongu United a moc se mě dotýká a líbí . Na začátku koncertu čte z Božího slova a začíná chválit nevím co čte ale asi je to dobré oslavovat Hospodina zástupů .
Žalm 149/1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!
Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem, ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou. Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou, aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech,tady je ukázka viz.