Duben 2010

Něco se musí změnit (Joyce Meyer)

26. dubna 2010 v 7:14 | Fiona |  Kazání
Kolik z vás si to myslí? Často tohle říkáme, když nejsem šťastní v našem životě. Něco je potřeba změnit! Bohužel to jenom konstatujeme, ale nic s tím neděláme.

Přestaň si stěžovat a začni získávat

16. dubna 2010 v 7:08 | Fiona |  Povídání jen tak
Poslední dobou se mě dotýká verš z Filipským 2,14-15 "Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli ryzí a bezúhonní , Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení
pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět."
Musím říct, že s tím mívám problém a to hlavně v práci. Je tak jednoduché přidat se k ostatním kolegům a přidat trochu toho oleje do ohně. Chci svítit jako hvězdy a osvětlovat tento svět, nepřizpůsobovat se tomuto světu, ale proměňovat se obnovením své mysli. Ale potřebuji tvoji pomoc, Hospodine.

Vytvořit si návyk důvěřovat Bohu 3 (Joyce Meyer)

12. dubna 2010 v 12:05 | Fiona |  Kazání
Takže první návyk, který chci s vámi dnes probrat je:
Utvořte si návyk studovat Písmo. Boží slovo je pokrm, který potřebujete pro vašeho ducha. Přísloví 18,14 říká:" silný duch člověka snese nemocné tělo, ale kdo unese ubitého ducha?"
Nevím, co se stane dnes, ani nevím, co se stane zítra, ale pokud budu silná v duchu, tak ať se stane cokoliv, budu schopná si s tím poradit. Dovolte, abych řekla, že váš život není nad vaše síly, ani vaše boje a problémy nejsou nad vaše síly, máme uvnitř v sobě moc celého vesmíru a popravdě, můžete dělat cokoliv, co potřebujete dělat, ale musíte být silní duchovně.
Nemůžete čekat, až se dostanete do problému a pak se duchovně posilovat. Potřebujete být duchovně silní už předtím.


Vytvořit si návyk důvěřovat Bohu 2 (Joyce Meyer)

8. dubna 2010 v 20:17 | Fiona |  Kazání
Jak jsme řekli minule, je velmi nebezpečné se jenom snažit slyšet Boha, když neznáme Boží Slovo.
Často se právě mladí křesťané dostávají do velkých problémů z tohoto důvodu. Není to proto, že by to nemysleli s Bohem vážně. Oni to myslí vážně, není většího ohně než u čerstvě obrácených. Ale protože toho ještě moc neznají, tak přichází satan a snaží se z toho ohně udělat nespoutaný oheň.
Lidé ke mně přicházejí s tím, že jim Bůh řekl, že mají pro mě pracovat. Ptám se jich: "Kde jste se o volném místě dověděli, vyplnili jste žádost atd". A oni na to, že jim to řekl Bůh. Nemají kde bydlet, všeho se vzdali a teď stojí u mě v kanceláři. Hodně lidí je takhle podvedeno, protože neznají Písmo, myslí se, že slyší Boha, ale nemohou to ověřit s Božím Slovem.

Vytvořit si návyk důvěřovat Bohu (Joyce Meyer)

2. dubna 2010 v 11:53 | Fiona |  Kazání
Čím dál víc si uvědomuji, jak potřebuji být živena Božím slovem. A tak si poslední dobou nacházím různá kázání na internetu. Mám moc ráda Joyce Meyer. Její kázání mě dokážou nakopnout, dát mi novou odvahu a nevzdávat to. A když můžou být požehnáním pro mě, tak určitě i pro mnoho dalších. Tak jsem se rozhodla začít její kázání překládat. Není to tak intenzivní, jako když jí u toho můžete i vidět, ale i tak věřím, že můžou být přinosem. A tady je první z nich: