Srpen 2010

Kdy zarmucujeme a uhašujeme Ducha Svatého 1 (Joyce Meyer)

27. srpna 2010 v 13:06 | Fiona |  Kazání
V dnešním kázání se podíváme na to, jak nezarmucovat jednoho z našich nejlepších přátel. Dovolte, abych vám vysvětlila, co tím myslím.

Změň svoje myšlení 4 (Joyce Meyer)

20. srpna 2010 v 11:56 | Fiona |  Kazání
Někdy učiníme špatné rozhodnutí na základě strachu. Já jsem se rychle vdala ve svých 18 letech, protože jsem se bála, že by mě nikdo nechtěl, kdyby zjistil, že jsem byla sexuálně zneužívána. To otevřelo dveře dalším pěti letům utrpení, duševní bolesti, odmítnutí a špatného zacházení. Nečiňte rozhodnutí na základě strachu. Ujistěte se, že jste vedeni pocitem pokoje a klidu, Duchem Svatým. Změny vyvolávají mnoho druhů emocí. Nečiňte důležitá rozhodnutí, když jsou vaše emoci hodně nahoře, anebo hodně dole. Nejprve je zklidněte a pak čiňte rozhodnutí. Když se rozhodnete pro nějakou změnu, tak si dopřejte čas, abyste ji přijaly. Víte, že ta změna je správná a že je to dobré pro váš život, ale přesto část vašeho já se proti tomu bude stavět.

Změň svoje myšlení 3 (Joyce Meyer)

18. srpna 2010 v 15:44 | Fiona |  Kazání
To v co věříte, se stává vaší realitou.
Římanům 14,14 říká: Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.
Takhle mocné vaše myšlení a myšlenky jsou a tak nebezpečná je falešná vina. Je rozdíl mezi odsouzením a usvědčením. Když nás usvědčuje Duch Svatý, tak uvnitř cítíme takové zdravé výčitky svědomí a vinu, ale pokud nás náš nepřítel odsuzuje, tak se snaží, abychom se cítili vinni za věci, za které se cítit vinni nemusíme. Např. když jste zhřešili a pak jste činili pokání, tak není třeba za to stále cítit vinu. A když se stále cítíte vinni, tak prostě nevidíte rozdíl mezi usvědčením a odsouzením. A jediný způsob, jak rozpoznat rozdíl, je znát Boží Slovo. Neboť tam je řečeno, že pokud hřeším a pak činím pokání, tak Bůh ode mě bere vinu a hanbu, odstraňuje můj hřích a více ho nepřipomíná. Takže si nebudu připomínat něco, co Bůh už před tím odpustil. Řeknete si: "Ale co mám dělat s tím, co cítím?" No prostě to ignorujte. Můžete to udělat. Když se budete stále cítit vinni, tak si prostě řekněte, ale já už vinna nejsem. "Slyšíš ďáble, já už nejsem vinna!" "Je mi odpuštěno, protože to říká Bible!"
Takhle se měníte, tím, že proměňujete svoje myšlení. Proměněná mysl je silnější než falešné pocity. Nikdy nebudete zažívat vítězství, pokud si neuvědomíte, že to co víte, je důležitější než to, jak se cítíte.


Změň svoje myšlení 2( Joyce Meyer)

13. srpna 2010 v 16:15 | Fiona |  Kazání
Efezským 4,22-23 Odložte dřívější způsob života, který hyne klamnými vášněmi, neustále se obnovujte duchovním smýšlením.
Každý den potřebujeme obnovovat svého ducha a svůj postoj.

Změň svoje myšlení 1( Joyce Meyer)

11. srpna 2010 v 15:26 | Fiona |  Kazání
Klíčové slovo pro dnešní kázání je změna. Bůh má rád změny, je neustále v pohybu, neustále jde dopředu.
První změna, o které bych chtěla dnes mluvit, je změna myšlení. Nic ve vašem životě se nedá změnit, dokud nejprve nezměníte vaše myšlení.

Život, jaký jste vždycky chtěli 4 (Joyce Meyer)

9. srpna 2010 v 16:03 | Fiona |  Kazání
Všechny svoje děti jsem přenášela a pokaždé jsem si v tom posledním měsíci stěžovala a brblala. A dnes jsem tak unavená z křesťanů, kteří si neustále stěžují a litují se. "No, víte, já mám rád sestru Joyce, ale bylo by fajn, kdyby její kázání netrvala tak dlouho, myslím, že světla příliš svítí a hudba je moc nahlas. Myslím, že příští týden jí napíšu dopis, kde bude všechno, co se mi nelíbí." Nevěřili byste, kolik lidí nám píše takové hloupé dopisy.
Víte, mě bude 65 a takové věci nepotřebuji. Kážu, protože mě k tomu Bůh povolal a protože mi záleží na lidech, aby mohli mít život, který vždycky chtěli.

Život, jaký jste vždycky chtěli 3 (Joyce Meyer)

4. srpna 2010 v 12:57 | Fiona |  Kazání
Myslím si, že církev je úžasná, že věřící jsou úžasní, myslím si, že místní církve jsou úžasné, ale zároveň si myslím, že čelíme vážným problémům jako církev. Někteří křesťané nechodí pravidelně do církve, i když jsou na to upozorňováni, křesťanství nemá příliš respekt ve světě. Myslím si, že to je tím, že spousta lidí je orientováno na náboženství a chození do církve namísto toho, aby byli orientováni na život.