Září 2010

Kdy zarmucujeme a uhašujeme Ducha Svatého 4 (Joyce Meyer)

10. září 2010 v 16:20 | Fiona |  Kazání
Přísloví 10,11 Ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.
Přísloví 10,19 Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Nemluvte příliš, ať se nedostanete do problémů. Víte, někteří lidé hodně mluví, jenom proto, že se rádi poslouchají. Vlastně ani nic podstatného neřeknou.

Kdy zarmucujeme a uhašujeme Ducha Svatého 3 (Joyce Meyer)

8. září 2010 v 15:27 | Fiona |  Kazání
Slova mají obrovskou moc. Bůh řekl:
"Budiž světlo" a bylo světlo.
Přísloví
18,20-21
Nitro člověka se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů. V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

Kdy zarmucujeme a uhašujeme Ducha Svatého 2 (Joyce Meyer)

2. září 2010 v 14:49 | Fiona |  Kazání
Nezarmucujte Ducha Svatého. Myslím, že bychom se za to měli pravidelně modlit. "Pane, pomoz mi, abych nezarmucoval Ducha Svatého."