Říjen 2010

Oslavte svůj růst 4. (Joyce Meyer)

27. října 2010 v 15:37 | Fiona |  Kazání
Dnes ráno jsem se dívala na slovo radovat se. V Bibli se toho slovo opakuje mnohokrát. Je zajímavé, že je vysvětleno jako emoce, která je potřeba projevit navenek. Vyžaduje to nějaké nadšení, tleskání, křičení, skákání, nebo udělat si radost a jít na pedikúru, nebo si dát sušenky nebo koupit nové boty.
Cokoli, co pro vás bude znamenat "oslavovat".

Oslavte svůj růst 3. (Joyce Meyer)

22. října 2010 v 14:00 | Fiona |  Kazání
Kdy naposled jste si udělali čas, abyste oslavili tu úžasnou práci, kterou Bůh ve vašem životě učinil. Je důležité si uvědomit, že Bůh pracuje pro vás, skrze vás a ve vás.

Oslavte svůj růst 2. (Joyce Meyer)

20. října 2010 v 15:34 | Fiona |  Kazání
Fil. 3, …abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Oslavte svůj růst 1. (Joyce Meyer)

15. října 2010 v 15:47 | Fiona |  Kazání
Cítíte pořád vinu za něco, co jste udělali v minulosti a nemůžete se z toho dostat? Dnes se podíváme na to, jak to překonat a začít si užívat život, který pro vás Bůh naplánoval.

Postoj milosti a odpuštění 4. (Joyce Meyer)

13. října 2010 v 9:23 | Fiona |  Kazání
Matouš 9,9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
Celníci byli špatní, podlí, nepoctivý a nenávidění lidé. Žádný náboženský člověk, by si netroufl s ním trávit čas. Ježíš ho tady povolává, aby se stal jedním z jeho učedníků. Na Ježíši muselo být něco opravdu úžasného. Jen řekl slovo, a Matouš se zvedl a následoval ho. Lépe to pochopíme asi takto. Ježíš procházel kolem drogových dealerů a prostitutek a řekl jim: "Hej pojďte se mnou kousek a uvidíme, co se stane." Náboženští lidé by radši přešli na druhý chodník. Štítili by se jich. Je toho tolik, co se máme učit. Nestačí, že chodíte do církve. Ano, máme tam chodit. Ale můžete takhle sedět v církevních lavicích, dokud váš roztomilý, malý zadeček nezplacatí. Potřebujete vyjít do světa a ukázat lidem na Ježíše.

Fotky

12. října 2010 v 12:01 | Shrek |  Povídání jen tak
Dneska jsem přidal fotky na web jenom klikni a jsi tam.

Postoj milosti a odpuštění 3. (Joyce Meyer)

8. října 2010 v 16:07 | Fiona |  Kazání
Tady je modlitba, kterou byste se měli modlit každý den:
Efezským 3,16 … aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'
Toužím mít osobnost, charakter a své chování naplněné Duchem Svatým. Mám ráda to vzrušení a nadšení, ale jsem unavená z toho, když vidím lidi, jak chodí do církve, skáčou a křičí a dělají všechny ty tzv. duchovní věci, ale pak přijdou domů, zavřou za sebou dveře a ……… Jestli chcete vidět opravdového křesťana, tak se nedívejte na církev. Všichni si v církvi nasazujeme církevní obličeje. Sledujte křesťany doma, za zavřenými dveřmi, jak reagují na špatné zprávy.

Postoj milosti a odpuštění 2. (Joyce Meyer)

6. října 2010 v 15:28 | Fiona |  Kazání
Prostředí, ve kterém žijete, okolnosti, které se vám staly, to všechno může ovlivnit váš postoj. Ale nezneužívejte to, jako něco, na co se můžete vymluvit. To jak se k vám chovali druzí lidé. Můj táta mě učil negativismu. Učil mě, abych nikomu nedůvěřovala, protože mě stejně každý zradí. Trvalo mi dlouho, než jsem se přes to dostala. To, jak vidíte sami sebe, ovlivňuje váš postoj a chování vůči druhým lidem.

Postoj milosti a odpuštění 1. (Joyce Meyer)

2. října 2010 v 21:11 | Fiona |  Kazání
Víte, že můžeme zaujmout různé postoje k určité věci. Jsou to dobré nebo špatné postoje. Váš postoj je váš. Nikdo jiný z něj nemůže udělat dobrý postoj nebo naopak špatný postoj. Nechce se nám přijímat odpovědnost za nás samotných a za naše chování. Rádi se vymlouváme, rádi svalujeme vinu na druhé….Ale pravda je, a teď dávejte pozor, Bůh po nás nikdy nechce něco, k čemu nás předem neuschopnil. Věříte tomu? Bylo by směšné, kdyby nás Bůh požádal, abychom chodili v lásce, ale my bychom toho nebyli schopni.

Oslava narozenin

1. října 2010 v 11:49 | Shrek |  Video
Před týdnem jsem se zúčastnil oslavy narozenin a tady je menší upoutávka. Akce se konala u Koblasových na zahradě. Můžete se kouknout na video.