Únor 2011

Trpělivost a věrnost 2. (Joyce Meyer)

28. února 2011 v 15:11 | Fiona |  Kazání
Chcete zažívat radost a uspokojení jako náš Pán? Tak buďte věrní. Nevzdávejte různé věci a mějte správný postoj, i když se věci nedějí vašim způsobem. Neste ovoce Ducha Svatého. Víte, všichni chceme, aby si nás Bůh použil. Chceme mít to ovoce, nějakou pozici, kde si nás bude Bůh používat. Ale Bohu záleží daleko víc na tom, jak se chováme za zavřenými dveřmi, než v jaké pozici se nacházíme.

Trpělivost a věrnost 1. (Joyce Meyer)

23. února 2011 v 15:47 | Fiona |  Kazání
Bůh se neraduje, když trpíme. Bůh se raduje, když správně reagujeme v období zkoušek. Možná si ani neuvědomujeme, jaký úsměv to vykouzlí na Boží tváři, když procházíme těžkými věcmi a stále zůstáváme Bohu věrní. Věrní Bohu. Věřím, že trpělivost a věrnost jdou ruku v ruce. Kdo může najít věrného člověka. Bože, kde jsou všichni ti věrní. "Buďte věrní až k smrti a já vám dám korunu života." "Dobře věrný a dobrý služebníku, vstup do té radosti a požehnání, ze kterého se raduje tvůj Pán." Bůh hledá věrné lidi. Lidi, kteří mu budou věrní nehledě na okolnosti.

Pravidlo prvních věcí 4. (Joyce Meyer)

14. února 2011 v 15:30 | Fiona |  Kazání
Vím, z čeho jsem vyšla a taky vím, jak rychle se tam zase můžu vrátit.
Víte, nejsem hloupá, vím, že to všechno nejsem já, že je to Bůh, který činí tyto věci.
Bible říká, že Bůh může vyvýšit, ale také může pokořit.
Saul byl králem, ale daleko se nedostal.
Prorok mu řekl, že dnešního dne mu bylo království odebráno. Boha dáváme na první místo, pokud umenšujeme sami sebe. Není mnoho lidí, kterým může Bůh hodně svěřit. Nikdy nenechte, aby se věci dostali před Boha. Ani se neopovažujte nemít pro Boha čas z důvodu starání se o vaše věci.
Amen? Musíme si uvědomit, že bez Boha nejsme nic. Bez Něj nemůžeme prožívat ani radost.

Pravidlo prvních věcí 3. (Joyce Meyer)

8. února 2011 v 10:29 | Fiona |  Kazání
Každý z nás má občas období pouště. Přijmeme Krista do svého života, slyšíme o všech těch zaslíbeních o zemi, kterou nám chce Bůh dát, ale vydáme se přes poušť, abychom sem tam dostali. Jak dlouho na té poušti budete, závisí na tom, jak se tam chováte. Někteří z nás se nikdy z pouště nedostanou. Většina z nás se nikdy z pouště nedostane. Důvodem je to, že si stále na poušť stěžují. Stěžovat si totiž znamená v těch věcech zůstávat. Věděli jste to? Dokud si stěžuješ, tak zůstáváš na stejném místě. Když v poušti začnete chválit a uctívat Boha a řeknete mu, že můžete být šťastní s tím, nebo bez toho, že mu věříte, důvěřujete a víte, že má s vámi dobrý plán, tak se nebudete stačit divit, jak rychle se z toho dostanete. Ať budete dělat cokoli, nikdy nedávejte svou radost ďáblu. Nikdy mu nedávejte k dispozici vaše ústa tím, že si stěžujete, kňouráte a brbláte, tak jako zbytek světa. Vždyť my přeci nesměřujeme do pekla, tak proč bychom si měli stěžovat? Haleluja.

Pravidlo prvních věcí 2. (Joyce Meyer)

3. února 2011 v 11:38 | Fiona |  Kazání
Zajímalo by mě kolik lidí má dvě zaměstnání jenom proto, aby si mohli dovolit vlastnit loď, nebo sportovní auto. Potřebují dělat přesčasy, aby si na ty věci mohli vydělat a uživit je, což jim způsobuje stres a tlak, který se odráží na manželství a na rodině. A pak tady je náš nový dům, nejlepší v celém sousedství. Ale v ničem z toho není život. Auto mě nemůže uspokojit, nemůže mě obejmout, nemůže mě pochválit ani povzbudit, může pouze jenom tak stát, zatímco já musím platit jeho náklady. Dům v sobě nemá žádný život, pokud v něm není rodina, která miluje Boha a která Boha chválí a uctívá. Když jdete do takového domu, nacházíte tam pohodlí a klid. Nemůžete se dočkat, až budete doma, je tam tak útulně. Vzpomínám si na svoje dětství, kdy mě můj otec zneužíval, kde se hodně křičelo, otec byl každou chvíli opilý, byli tam samé hádky. Nenáviděla jsem chodit domů, bála jsem se jít domů. Dům sám o sobě neznamená nic, záleží, co se uvnitř odehrává.

Pravidlo prvních věcí 1. (Joyce Meyer)

1. února 2011 v 12:28 | Fiona |  Kazání
Každý den má 1 440 minut. Kdybychom odevzdali desetinu času, tak jako dáváme desetinu našich peněz, tak bychom teoreticky měli dát Bohu každý den 2 hodiny a 23 minut. Vím, znít to neuvěřitelné a připadá nám to moc, ale nemáme už problém tento čas věnovat sledování televize. Někdo vám řekne: "viděl jsem skvělý film, trval 3 hodiny". Připadá nám to úžasné, ale když někdo řekne, že strávil 3 hodiny na modlitbách, tak si to ani neumíme přestavit. Jste sportovní fanda? Tak vám určitě nedělá problém, strávit několik hodin sledováním fotbalového zápasu. Rádi hrajete golf a nemáte problém strávit 4 hodin hrou a pak ještě hodinu, kterou strávíte na cestě. Nedělá nám problém strávit čas u holiče nebo na kosmetice. Prostě věnujeme čas tomu, co je pro nás důležité.