Duben 2011

Nekončící milost

28. dubna 2011 v 6:55 | Fiona |  Povídání jen tak
Určitě dnes čekáte na další překlad. Tímto bych vás chtěla pozvat na náš nový blog, který najdete na tomto odkazu.

Odvalit kámen 2. (Joyce Meyer)

25. dubna 2011 v 7:00 | Fiona |  Kazání
Jan 11,39-40 Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" Sestra zemřelého Marta, mu řekla: "Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den." Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" Toto se mi moc líbí. Budete-li věřit, tak uvidíte Boží slávu. Jestliže budete opravdu věřit, tak vstoupíte do Božího odpočinutí. Potom ani čekání není žádným problémem, protože se dokážeme radovat, i když čekáme, zatímco Bůh pracuje. Nemusíte se zneklidňovat. Nemusíte se cítit mizerně po dobu, kdy Bůh váš problém řeší. Nechci být negativní, ale pokud Bůh vyřešení jeden váš problém, tak pravděpodobně přijde problém jiný. Takže pokud se nenaučíte být šťastní v období problémů, tak zřejmě nebudete prožívat moc radosti ve vašem životě.

Nové stránky

23. dubna 2011 v 20:24 | Fiona |  Povídání jen tak
S Péťou jsme už nějakou dobu uvažovali o změně našich stránek. A to se teď právě začíná realizovat.
Stále ještě hledáme konečnou podobu našeho nového blogu, ale už teď se na něj můžete podívat. Postupně tam přetahujeme archiv překladů Joyce Meyer a začínám tam vkládat i překlady nové. Snad se vám nová podoba bude líbit. Nějakou dobu bude ještě shrekuv.blog fungovat, ale časem ho zrušíme. Takže adresa našeho nového blogu je: www.nekoncicimilost.bloguje.cz

How He Loves Us

22. dubna 2011 v 11:12 | Petr |  Video

Odvalit kámen 1. (Joyce Meyer)

21. dubna 2011 v 7:00 | Fiona |  Kazání
Jan 11,37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" Ten muž, o kterém se tady mluví, je Lazar, který byl mimo jiné Ježíšovým přítelem. Ježíš často navštěvoval dům Lazara, Marie a Marty a jedl s nimi. Viděli Ježíše, jak činí spoustu zázraků, ale teď svého přítele Lazara, nechal zemřít. Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Proč byl Ježíš rozhorlen a zneklidněný na duši? Protože chtěl vidět víru. Nechtěl slyšet, co si všichni myslí o tom, že nic neudělal. Chtěl, aby věřili, nehledě na to, jak špatně daná situace vypadá, aby věřili, že stále může něco udělat. Nezáleží na tom, jak špatná situace je, Bůh chce, abychom věřili. Bez víry je nemožné zalíbit se Bohu.

Procházet zkouškou 2. (Joyce Meyer)

18. dubna 2011 v 7:00 | Fiona |  Kazání
Někdy utíkáme před vlastním hříchem. David je takovým příkladem. Spáchal cizoložství a vraždu a po celý rok, z toho nedělal pokání. David byl božím mužem, měl tak blízký vztah s Bohem. Musím stále přemýšlet o tom, jak to mohl udělat? Jenže on si ten hřích ospravedlňoval. To je to, co často děláme i my. Tak se před hříchem schováváme: omlouváme ho, snažíme se to vysvětlit a ospravedlňujeme ho. Ale něco vám řeknu. Samoospravedlňování je tak nebezpečné. Dávejte si velký pozor, když z vašich úst vychází: "vím, že to je špatné, ale…." Není tady žádné "je to špatné, ale…" Když Bůh řekne, že to je špatné, tak to je špatné, neexistuje žádné ale. Amen?

Procházet zkouškou 1. (Joyce Meyer)

14. dubna 2011 v 7:00 | Fiona |  Kazání
Dnes budeme mluvit o zkouškách. Mluvíme o tom, jak jsme v životě zkoušeni. Mám dobrý pocit z dnešního vyučování, věřím, že to mnoha lidem pomůže. Znáte příběh Abrama a Sáraj, když jim Bůh zaslíbil potomka? Jenže to trvalo daleko déle, než se jim líbilo. A tak Sáraj dostala úžasný nápad, dát Abramovi její otrokyni Hagar. Abram k ní vešel a ona otěhotněla. Sáraj si myslela, že se tak naplnilo Boží zaslíbení. To nebyl moc dobrý nápad, že? Kultura v té době byla trošku jiná, ale na tom nezáleží. Nedávejte prosím vás jinou ženu vašemu muži a nemyslete si, že to bude fungovat!

Sedm překážek modlitby 8. (Joyce Meyer)

11. dubna 2011 v 7:00 | Fiona |  Kazání
Pátou překážkou modlitby je nedostatek lásky ve vašem životě. Jan 15,16-17 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.

HALELUJA

10. dubna 2011 v 14:23 | Shrek |  Video
Koncert chval hradec králové

Buď opatrný na to, co říkáš

10. dubna 2011 v 9:33 | Fiona |  Kazání
"Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení…" Přísloví 10:32

Plakát z druhé světové války říká: "Za neopatrná slova se platí životem." Když o někom slyšíš něco negativního, polož si čtyři otázky: